IMG_0307


En fågel utan ambitioner att flyga.

En fågel utan ambitioner att flyga.